Word vriend van Stichting Molen de Arend Terheijden

U kunt de Stichting Molen de Arend Terheijden ondersteunen bij het behouden van onze molen De Arend. De Stichting streeft er naar op grond van de opbrengsten na 2018 geen beroep meer te doen op gemeentelijke subsidies en zo een dekkende exploitatie te realiseren. Met het oog daarop is fondsenwerving een belangrijk aandachtspunt. De stichting heeft een Culturele ANBI status. Dit houdt in dat 125% van de giften, gedaan aan onze stichting, aftrekbaar zijn voor de inkomsten/vennootschapsbelasting.

U kunt in onderstaand formulier aangeven hoeveel u jaarlijks of eenmalig wilt doneren. Als u over langere tijd een bedrag  150,- per jaar of meer wilt schenken kan Stichting Molen de Arend Terheijden u helpen om de donatie voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. U kunt een eenmalige donatie overmaken op rekeningnummer NL75RABO.0181.66.9811.

Aanmelden als Arendvriend

  € 25 per jaar voor één persoon€ 50 per jaar voor twee personen

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Bankrekening

  Logo stichting met draaiende wieken