Privacyreglement

Privacyreglement

Inleiding

Stichting Molen De Arend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Molen De Arend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

Stichting Molen De Arend
Molenstraat 40, Terheijden
info@stichtingmolendearend.nl 
076 593 4020

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Contactformulier: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, en overige informatie die u vrijwillig verstrekt.
  • Donatieformulier ‘Vrienden van Molen De Arend’: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, en donatiebedrag.

3. Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van informatie en reageren op vragen via het contactformulier;
  • Het verwerken van donaties en verstrekken van bevestigingen daarvan;
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen;
  • Het verbeteren van onze diensten en de website.

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van de betrokkene;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de meeste gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn vereisen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Molen De Arend.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingmolendearend.nl.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

10. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacyreglement of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

info@stichtingmolendearend.nl

076 593 4020

Wijzigingen in ons privacyreglement

Stichting Molen De Arend kan dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website www.stichtingmolendearend.nl worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Datum van laatste wijziging: 28.06.2024

Stichting Molen De Arend wil het erfgoed van iedereen maken door de molen op een vernieuwende manier te presenteren, met een focus op beleving, educatie, participatie en kennisoverdracht.

Bezoek ook de Molenwinkel

Naar de website