ANBI

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • Jan-Willem Stoop, voorzitter
 • Herman Schippers, secretaris
 • Jos Vogels, penningmeester
 • Frank Dijksterhuis, bestuurslid
 • Adri Kamp, bestuurslid


De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59349735.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Het ANBI/ RSIN-nummer is 8534.34.876.

 • ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen:
  De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat je schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk.
  Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor jou als donateur.
 • RSIN-nummer:
  Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals BV’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties, zoals o.a. de Belastingdienst.

 

Verslag van de werkzaamheden van Stichting Molen De Arend, Terheijden.

Beleidsplan 2024

Voor 2024 gaan wij op zoek naar vervanging van de penningmeester. Medio 2024 is deze functie ingevuld door Jos Vogels. 

Op het programma staat ook verder onderhoud aan de molen. Het buitenschilderwerk aan deuren, ramen en de stelling zal worden uitgevoerd. 

Voor onze website zijn wij op zoek naar een nieuwe programmeur en provider van het systeem. Wij hopen dat deze persoon het in gebruik zijnde systeem technisch (o.a. automatische updates) en softwarematig uitgebreid kan verbeteren. Daardoor zal het bijhouden van de gegevens, die wij met de buitenwereld willen delen, veel eenvoudiger door onszelf kunnen worden uitgevoerd. 

Financieel Verslag  (in EUR)

2023

2022

 

per ultimo

per ultimo

ACTIVA

 

 

Materiële activa

1

1

Liquide middelen

54.710

53.027

Overlopende activa

0

8.692

Totaal Activa

54.711

61.720

 

 

 

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen

3.573

3.173

Voorziening onderhoud

50.696

58.350

Overlopende passiva

442

197

Totaal Passiva

54.711

61.720

 

Jaarverslag 2023

In 2023 is het groot onderhoud van de Stelling uitgevoerd, zodat deze weer de nodige jaren mee kan. 

De Molen heeft veel goede wind gehad, zodat ie veel heeft kunnen draaien. Hierdoor heeft dat voor de molenaar een prima meelproductie opgeleverd.

Onze penningmeester Marcel van Hooijdonk heeft besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Stichting. Naar een nieuwe penningmeester wordt gezocht in het komende jaar.

 

 

Stichting Molen De Arend wil het erfgoed van iedereen maken door de molen op een vernieuwende manier te presenteren, met een focus op beleving, educatie, participatie en kennisoverdracht.

Bezoek ook de Molenwinkel

Naar de website